Válasszon országot! Bezárás

Felelősséget kizáró jognyilatkozat

Az alábbi feltételek a Felhasználó részéről a Hyva honlapok használatával elfogadottnak minősülnek. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket, mielőtt az oldal szolgáltatásait igénybe veszi.

 1. A Felhasználó az oldalon böngésző felhasználót jelenti. A Hyva kifejezés alatt a Hyva Group B.V. vállalat értendő. Az Oldal a Hyva tulajdonában lévő és a Hyva Group B.V. által felügyelt weboldalt jelenti.
 2. Az Oldal megtekintésével Ön beleegyezik az Oldal használatával kapcsolatos feltételekbe és magára nézve kötelezőnek fogadja el azokat. A Hyva jogosult a Használati Feltételeket előzetes tájékoztatás nélkül módosítani. Az Oldal egyes részeire eltérő használati feltételek vonatkozhatnak. Ha a Használati Feltételek és az Oldal valamely részére vonatkozó használati feltételek között ellentmondás lép fel, az Oldal adott területére vonatkozóan az utóbbi előírásai lesznek érvényben.
 3. A Hyva jogosult a Felhasználók hozzáférését bármikor, bármilyen okból megszüntetni. A jótállásra, információ pontosságára és kártalanításra vonatkozó felelősséget kizáró jognyilatkozat rendelkezései az ilyen megszüntetéstől függetlenül érvényben maradnak. A Hyva jogosult az Oldal látogatottságát felügyelni.
 4. Az oldalon megjelenő minden tartalom a Hyva kizárólagos tulajdona. Az oldalon használt szoftver, szöveg, képek, grafikák, videótartalmak, illetve hanganyagok a Hyva tulajdonát képezik. A jelen oldalról semmilyen anyag nem másolható, sokszorosítható, nem adható tovább, tölthető fel, osztható meg, illetve terjeszthető semmilyen formában a Hyva előzetes írásos engedélye nélkül. Minden, itt kifejezetten nem nevesített jog fenntartva. Az oldalon megjelenő anyagok jogosulatlan használata szerzői jogot, márkavédelmet és egyéb vonatkozó törvényeket sérthet, amely büntető- vagy polgárjogi eljárást vonhat maga után. A Hyva a Hyva bejegyzett márkavédjegye. A jelen márkavédjegy semmilyen formában nem használható a Hyva előzetes írásos engedélye nélkül.
 5. A Hyva nem vállal semmilyen kifejezett vagy vélelmezett garanciát, korlátozás nélkül ideértve a piacképességre, illetve egy adott célra való alkalmasságra, illetve bármilyen, az Oldalon elérhető információra, adatra, állításra vagy termékre vonatkozó garanciát.
 6. Az Oldal, illetve az Oldalon nyújtott valamennyi tartalom, anyag, információ, szoftver, termék és szolgáltatás a „kivitelének megfelelő” és „ahogy kapható” állapotban érhető el. A Hyva kifejezetten elutasít mindennemű kifejezett vagy vélelmezett jótállást, ideértve többek között a piacképességre, egy adott célra való alkalmasságra és a jogbitorlás-mentességre vonatkozó garanciát.
 7. A Hyva nem vállal felelősséget a Felhasználó számítógépes rendszerének semminemű káráért vagy az adatveszteségért, amely az Oldalon található tartalmak, anyagok és információk letöltése miatt következett be.
 8. A Hyva jogosult a honlap bármely elemét módosítani vagy megszüntetni, beleértve azok tartalmát és funkcióit is. A Hyva fenntartja magának a jogot az Oldal használati feltételeinek módosítására. Ezek a módosítások az Oldalon megjelenő értesítéskor azonnal hatályba lépnek.
 9. A Hyva semmi esetben nem vállal felelősséget semmilyen kárért, korlátozás nélkül ideértve de nem kizárólagosan a közvetlen, véletlen vagy következményi károkat (ideértve többek között de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, az üzleti tevékenység megszakadását és programok vagy információk elvesztését), amelyek a Hyva weboldalának használata vagy annak használhatatlansága miatt, illetve termékek esetén a termék vagy értelmezésének hibái, hiányosságai vagy pontatlansága miatt következtek be. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a felelősség korlátozását vagy kizárását. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a fenti korlátozások némelyike nem vonatkozik a Felhasználóra.
 10. A Felhasználó beleegyezik, hogy a Hyva vállalatot kártalanítja és kármentességéről gondoskodik minden kiadás, veszteség és költség tekintetében - ideértve az észszerű mértékű ügyvédi díjakat is – az Oldalon nyújtott szolgáltatások Felhasználó általi rendeltetésellenes használata esetén.
 11. Az Oldalon található információ megbízhatónak hitt forrásokból származik. A Hyva elutasítja az ilyen információ pontosságára, teljességére és megfelelőségére vonatkozó garanciavállalást.
 12. A Hyva nem garantálja, hogy (a) az Oldal kielégíti az Ön igényeit, (b) az Oldal megszakítás nélkül, időben, biztonságosan és hibátlanul rendelkezésre áll, (c) az Oldal használatával nyert eredmények, illetve az Oldalon kínált szolgáltatások pontosak, megbízhatóak lesznek.
 13. A Felhasználó adatvédelmi jogai a Hyva számára kiemelt fontosságúak. A Felhasználó által közölt információ nem kerül kiadásra harmadik félnek. A Hyva fenntartja magának a jogot, hogy a megszerzett információval növelje és személyre szabja a Felhasználói élményt.
 14. Az Oldal egyéb weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, továbbá hozzáférést biztosít harmadik felek tartalmaihoz, termékeihez és szolgáltatásaihoz, ideértve a felhasználókat, hirdetőket, társvállalatokat és az Oldal támogatóit. Ön elfogadja, hogy a Hyva nem felelős a harmadik felek weboldalain nyújtott tartalmakért és azok elérhetőségéért. Használat előtt a felhasználó köteles tanulmányozni a más weboldalakon közzétett adatvédelmi és egyéb rendelkezéseket. A Hyva nem vállal felelősséget az Oldalon keresztül elérhető, harmadik felektől származó tartalmakért, ideértve a véleményeket, tanácsadást, nyilatkozatokat és hirdetéseket, és az ilyen tartalmak használatának kockázatait a Felhasználó viseli. A Hyva nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért és káreseményért, amely a Felhasználót a harmadik felekkel folytatott interakciója során éri.