Válasszon országot! Bezárás

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Terület

A Hyva Csoport teljes mértékben elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. A Munkaerő-felvételi Adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogy a Hyva Csoport hogyan gyűjt személyes adatokat (potenciális) jelentkezőinkről, mire használják az ilyen információt, valamint, hogy a Hyva Csoport kivel osztja azt meg. Meghatározza továbbá a (potenciális) jelentkezők jogait is az ilyen információra vonatkozóan, valamint, hogy kivel kell kapcsolatba lépni további információért, ill. kérdés esetén.

A jelen Munkaerő-felvételi Adatvédelmi nyilatkozat csak az állásajánlatokra jelentkezők, potenciális jelöltek, ösztöndíjasok és vállalkozók személyes adataira vonatkozik. Nem vonatkozik alkalmazottainkra, beszállítóinkra, ügyfeleinkre, vagy a Hyva által egyéb célból gyűjtött személyes adatokra.

Ki dönti el, hogy mi történjen az Ön információjával?

Amikor „Hyva Csoport”-ra hivatkozunk, a Hyva Holding B.V. és leányvállalatait értjük.  Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) szerint az Ön személyes adatai fölötti „ellenőrzést” az a vállalat gyakorolja a Hyva Csoporton belül, amellyel kapcsolatban van, vagy amellyel információt osztott meg.  Az „adatkezelő“ az a vállalat, aki eldönti, hogyan, és miért történik az Ön személyes adatainak feldolgozása.

Ahol a jelen Munkaerő-felvételi Adatvédelmi nyilatkozatban a „mi”, „miénk” vagy „minket” kifejezés szerepel, ott ellenkező magyarázat hiányában a Hyva csoporton belüli kérdéses vállalatra utalunk, amely az Ön személyes adatait kezeli.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mail: privacy@hyva.com

Levelezési cím: A GDPR Folyamatgazda figyelmébe

Hyva Holding B.V.

Antonie van Leeuwenhoekweg 37,

2408 AK Alphen aan den Rijn,

Hollandia

Az általunk Önről gyűjtött információk

A Hyva által gyűjtött személyesadat-típusok, valamint az információ feldolgozásának menete az adott országtól függ, ahol munkát kíván vállalni, és nem az Ön tartózkodási országától.

Ez általában a teljesség igénye nélkül az alábbi információkat foglalja magában:

·        Vezetéknév és utónév

·        Nem

·        Születés helye és ideje

·        Lakcím

·        Elérhetőség

·        IP-cím

·        Foglalkozási és szakképzettségi előtörténet

·        Elért eredmények

·        Egyéb, önként megadott személyes adat. Például egy ezen a honlapon létrehozott fiókban, ill. levelezés vagy telefonbeszélgetés útján.

·        Lakhely adatai

·        Információ az Ön tevékenységeiről a honlapunkon

·        Internet böngésző és a készülék típusa

Speciális és/vagy érzékeny személyes adatok

Az érzékeny személyes adatok vonatkozhatnak etnikai hovatartozásra, egészségi állapotra, szakszervezeti tagságra, vallásra, szexuális irányultságra, valamint egyéb, a törvényben meghatározott kategóriákra. Csak akkor gyűjtünk be egy jelöltről ilyen adatokat, ha szükséges, vagy a vonatkozó törvények megengedik (pl. az esélyegyenlőség monitorozása érdekében)

Egy munkakör betöltésére való alkalmasság felmérése érdekében a felvételi eljárás részét képezheti az orvosi vizsgálat vagy munkába állás előtti felmérés. Ezt az eljárást egy [regisztrált egészségügyi szakember vagy az üzemorvos végzi]. A Hyvát tájékoztatják az orvosi vizsgálat eredményéről, és hogy ez miként viszonyul a betöltendő munkakörhöz.

Egyes munkakörök esetén vizsgálnunk kell a büntetlen előéletet, és egyéb, a törvény által megkövetelt háttérvizsgálatokat és ellenőrzéseket kell végeznünk, az adott munkakörre való alkalmasság felméréséhez.

 Irányelvünk lényege, hogy az adott feladatunkhoz vagy az Ön igényéhez minimálisan szükséges információmennyiséget gyűjtsük be.

Hogyan gyűjtjük be az Önnel kapcsolatos információkat?

A személyes adatok az online jelentkezés részeként, és/vagy egyéb módon jutnak el hozzánk (pl. professzionális fejvadászcégeken keresztül, az Ön referenciái, korábbi munkahelyek, az Önt korábban interjúvoló Hyva kollégák, valamint a munkavállalói háttérellenőrzést végzők, a vonatkozó törvények által engedélyezett mértékben.

Hogyan használjuk az Önre vonatkozó adatokat?

Amikor személyes információt ad meg nekünk, az a jelen Munkaerő-felvételi Adatvédelmi nyilatkozatban megadott vagy a gyűjtési ponton rögzített (vagy a gyűjtés tényéből nyilvánvalóan adódó) valamennyi célra felhasználható, ideértve az alábbiakat:

  • jelöltek keresése és értékelése a jelenleg üres és a jövőben megüresedő állások betöltésére;
  • a munkaerő-toborzás és a munkaerő-felvétel nyilvántartásának vezetése;
  • a jogszabályoknak való megfelelőség biztosítása, ideértve a sokszínűséget, a befogadási követelményeket és gyakorlatokat;
  • büntetlenség vizsgálata a vonatkozó jogszabályok értelmében;
  • jogaink védelme a törvények által lehetővé tett mértékig; vagy
  • vészhelyzetben, amikor egy vagy több személy egészsége vagy biztonsága veszélyben forog.

Elemezhetjük továbbá személyes adatait vagy összevont/álnevesített adatokat, hogy a toborzási és felvételi eljárásainkat tökéletesítsük, és sikeres jelölteket vonzhassunk magunkhoz.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását az alábbi körülmények közül egy vagy több teljesüléséhez kötjük:

·        amikor munka- vagy egyéb szerződés kötése szükséges Önnel, vagy annak érdekében szükséges lépéseket tegyünk, hogy szerződést kössünk Önnel;

·        ha hozzájárulásával beleegyezését adta, hogy személyes adatait a kérdéses célból feldolgozzuk;

·        az információ hatékony nyújtásához fűződő legitim érdekeink, továbbá vállalkozásaink hatékony és törvényes működtetése (amennyiben ezek az Ön jogait nem sértik), ideértve az alábbi célokat:

o   az Önnel folytatott levelezés, illetve kommunikáció

o   hogy jobban megérthessük az Ön igényeit, mint a honlap látogatója

o   honlapjaink adminisztrációjához és belső műveletekhez, ideértve a hibaelhárítást, tesztelést, illetve statisztikai funkciókat

o   adatbázisaink hatékonyságának, pontosságának, ill. egyéb paramétereinek javításához (például rendszerek kombinációjával vagy adatok összevonásával, amelyeket mi vagy a csoport más tagvállalatai tartanak nyilván Önről)

o   a csalás és egyéb bűncselekmények megelőzéséhez

o   hálózat- és információbiztonsági célból, hogy lépéseket tehessünk az Ön információinak megóvása érdekében elvesztés, sérülés, lopás vagy jogosulatlan hozzáférés ellen

o   hogy megfeleljünk az Ön, saját jogai gyakorlásával kapcsolatos kérésének (például amikor arra kér minket, hogy marketing célból ne keressük Önt, ezt regisztráljuk, hogy eleget tudjunk tenni az Ön igényeinek)

o   szerződéses vagy egyéb jogaink érvényesítése vagy védelme érdekében, jogi eljárások indításához vagy védelméhez

o   általános adminisztrációhoz, többek között az Ön megkereséseinek, panaszainak, igényeinek kezeléséhez, valamint szolgálati közlemények küldéséhez.

·        minket érintő jogi és szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez.

A személyes információ biztonsága

Általánosan elfogadott technológiai és üzembiztonsági szabványokat vezettünk be, hogy védjük a személyesként azonosítható információkat az elvesztéstől, rendeltetésellenes használattól, módosítástól vagy megsemmisüléstől. Az Ön adataihoz csak erre jogosult személyek férnek hozzá, és csak szükség esetén.  Az ilyen magánszemélyek hozzájárulásukat adták az információ bizalmas kezeléséhez.

Sütik

Kérjük, tekintse meg Sütikre vonatkozó Szabályzatunkat.

Az adatfeldolgozás helyszínei

Mivel a Hyva Csoport globális szervezet, vállalatokkal világszerte, az Ön személyes adataihoz hozzáférhetnek a Hyva Csoporton belül más országban dolgozó személyzeti kollégák. A Hyván belül az adminisztratív funkciókat ellátó munkatársak, valamint az IT személyzet korlátozottan szintén hozzáférhet az Ön személyes adataihoz, hogy munkájukat elvégezhessék.

Az országok listája, ahol a Hyva Csoport tagvállalatai találhatóak, a weboldalunkon megtekinthető. A lista tartalmazza az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokat is, amelyek nem rendelkeznek a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényekkel. Jogi mechanizmusokat vezettünk be, amelyek biztosítják az Ön személyes adatainak legjobb védelmét az ilyen esetekben is.

Külső szolgáltatók

Az Ön személyes adatait különböző külső szolgáltatókkal is megosztjuk, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez, ill. jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Ezek a harmadik felek lehetnek bankok, biztosítók, tanácsadók és alvállalkozók. Külső szolgáltatókat veszünk igénybe munkafelvételi rendszerünk szoftverének biztosításához. Megosztjuk ezenkívül az Ön személyes adatait más külső szolgáltatókkal is, akik a jelöltek kiválasztásában segítenek, a munkába állás előtti szűrést és értékelést végzik, valamint javítják munkaerő-felvételi gyakorlatunkat.

Emellett kiadhatjuk vagy átadhatjuk az Ön személyes adatait átszervezés, vállalati fúzió, értékesítés, közös vállalat létrehozása, megbízás, vagy az vállalatunk vagy üzletrésze egyéb átruházása, ill. rendelkezésre bocsájtása keretében.

Hogyan továbbítjuk és tároljuk az Önre vonatkozó adatokat?

Eljárásokat alkalmazunk annak biztosítására, hogy a Hyva Csoporton belül a személyes adatok bármilyen átadása, ill. feldolgozása a jelen Munkaerő-felvételi Adatvédelmi nyilatkozattal konzisztens formában történjen, védve az Ön személyes adatai bizalmas jellegét és épségét.

Amikor az EGT-n belül gyűjtünk személyes adatokat, az EGT-n kívülre történő áthelyezés csak akkor történik, ha:

·        a fogadó fél olyan országban van (vagy adott ország szektorában – például az EU-USA adatvédelmi pajzs hatálya alá tartozó szervezet), amelyet az Európai Bizottság elismer mint a személyes adatok megfelelő védelmi szintjét biztosító szervet.

·        az Európai Bizottság standard adatvédelmi előírásai vagy egyéb, az európai általános adatvédelmi rendelet követelményeinek megfelelő védelmi előírás alapján, a személyes adatok EGT területén kívüli áthelyezése esetén.

Cloud-alkalmazásokat van lehetőségünk használni az Ön adatainak tárolására. Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait másik szolgáltató igénybevételével dolgozzuk fel, és világszerte különböző helyeken tároljuk őket. Amennyiben külső szolgáltatókat használunk, szerződéseket kötünk velük, amelyek értelmében kötelesek gondoskodni az információbiztonságról, és csak a mi kifejezett utasításaink alapján használhatják fel azokat.

Mennyi ideig tároljuk az Önre vonatkozó adatokat?

Ha munkába áll nálunk, az alkalmazása előtt időszakból minden összegyűjtött vonatkozó személyes adatát nyilvántartásba vesszük, és a helyi követelményeknek megfelelően tartjuk nyilván őket. Amennyiben Ön nem kerül nálunk alkalmazásba, személyes adatait továbbra is nyilvántartásban tarthatjuk, hogy a jövőben felmerülő munkalehetőségek alkalmával megkereshessük. Ilyen esetben a beleegyezését fogjuk kérni, az állásra történő formális jelentkezése előtt vagy után.

A személyes adatokat minden esetben a) hosszabb ideig megőrizzük, ha ez törvényben előírt vagy hatósági követelmény (mely esetben töröljük, amint a törvényben előírt vagy hatósági kötelezettségünk már nem áll fenn), vagy b) rövidebb ideig őrizzük meg, amennyiben az illető nem járul hozzá személyes adatainak feldolgozásához, és a továbbiakban nem áll fenn legitim oka az adatok nyilvántartásának.

Az Ön jogai az Önre vonatkozó információkkal kapcsolatban

A helyi törvények értelmében Önnek vannak bizonyos jogai az általunk nyilvántartott személyes adataival kapcsolatban. Így különösen az alábbi jogai állhatnak fenn:

·        megerősítést kérni arról, hogy van-e nálunk feldolgozás alatt lévő személyes adata, illetve másolatot kérni az általunk nyilvántartott személyes adatokról

·        a nálunk nyilvántartott személyes adatok frissítésének vagy az Ön által hibásnak, hiányosnak ítélt információ javításának kérése

·        kérni a nálunk nyilvántartott személyes adatok törlését, vagy felhasználásának korlátozását

·        a nálunk nyilvántartott személyes adatok feldolgozásának megakadályozása

·        a nálunk nyilvántartott személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás bármikor történő visszavonása (amennyiben az ilyen feldolgozás hozzájáruláson alapul, és a hozzájárulás képezi a feldolgozás egyetlen jogalapját)

·        az ilyen információ másolatának strukturált, általános használatú és géppel olvasható formátumban történő átadása (amennyiben a feldolgozás alapja az Ön hozzájárulása vagy az Ön szerződését érintő szükséglet).

Ha ezeket a jogokat gyakorolni óhajtja, vagy tudni szeretné, hogy Önre vonatkoznak-e, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a privacy@hyva.com.

Leiratkozás

Ha le kíván iratkozni bármilyen direkt marketingcélú megkeresésünkről, amelyre korábban feliratkozott (pl. levelezőlisták, regisztrációk, stb.), tanulmányozza, ill. kövesse az erre vonatkozó utasításokat a megfelelő digitális platformok vonatkozó területein vagy az Önnel folytatott vonatkozó kommunikációban.  Ha nem kíván tőlünk e-mailt vagy marketingjellegű kommunikációt kapni, bármikor kérheti a privacy@hyva.com hogy további kommunikációt ne küldjünk Önnek. 

Harmadik felek linkjei

A jelen honlap tartalmazhat linkeket harmadik felek weboldalaira, alkalmazásaira és közösségi média platformjaira, amelyek nem állnak a Hyva ellenőrzése alatt, és így nem vonatkozik rájuk a Hyva adatvédelmi gyakorlata sem. Ha harmadik felek platformjaira irányítják, a Hyva adatvédelmi gyakorlatának hatálya megszűnik. Javasoljuk, hogy tanulmányozza az egyes harmadik felek adatvédelmi szabályzatát, mielőtt személyes azonosításra alkalmas információt ad ki.

Az Ön személyes adatait a Greenhouse Software, Inc. vállalattal osztjuk meg, amely egy felhőalapú szolgáltató az Egyesül Államokban, és az Adatkezelő alkalmazza a toborzási és felvételi eljárásainak bonyolítására az Adatkezelő nevében. Ennek megfelelően, ha Ön az Egyesült Államokon kívül tartózkodik, az Ön személyes adatai, ha ezen az oldalon keresztül adja meg őket, az Egyesült Államokba továbbítódnak. Tudjon meg többet a Greenhouse Adatvédelmi Szabályzatáról itt.

Panasztételhez való jog

Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, ahogy a személyes adatait feldolgozzuk, panaszt tehet a GDPR Folyamatgazdánál vagy a helyi adatvédelmi hatóságánál. További információért kérjük, látogasson el az adott szabályozó hatóság honlapjára.  Vegye fel a kapcsolatot a GDPR Folyamatgazdával, aki segítséget nyújthat az adott szabályozó hatóság azonosításában.  Tájékoztatjuk, hogy a szabályozó hatóság az ügy megoldása érdekében a szabályozó bevonása előtt a Hyva Csoporttal folytatandó rendezést javasolhat.

A Munkaerő-felvételi Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Egy frissített verzió közzétételével bármikor módosíthatjuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. Az új, módosított vagy kiegészített Munkaerő-felvételi Adatvédelmi nyilatkozat a felülvizsgálat dátumától hatályos. Ezért arra biztatjuk, hogy rendszeresen tanulmányozza az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy mindig tisztában legyen azzal, miként védjük a személyes adatait.

A jelen Munkaerő-felvételi Adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosítására 2018. augusztus 9-én került sor.