Selectați țara Închidere

Declarație de confidențialitate

Obiect

Hyva Group își ia angajamentul ferm de a proteja datele dvs. cu caracter personal. Această declarație de confidențialitate privind recrutarea explică modul în care Grupul Hyva colectează date personale despre solicitanții noștri de locuri de muncă (potențiali), pentru ce se utilizează aceste informații și cărora Grupul Hyva le distribuie informațiile. De asemenea, stabilim drepturile (potențialilor) solicitanți în legătură cu aceste informații și cine va fi contactat pentru mai multe informații sau întrebări.

Această Declarație de confidențialitate privind recrutarea se aplică numai datelor cu caracter personal ale solicitanților de locuri de muncă, ale potențialilor candidați pentru ocuparea forței de muncă, stagiarilor și contractanților. Nu se aplică angajaților, furnizorilor sau clienților noștri sau datelor cu caracter personal pe care Hyva le colectează pentru alte scopuri.

Cine decide ce se întâmplă cu informațiile despre persoana dvs.?

Când ne referim la „Hyva Group”, ne referim la Hyva Holding B.V. și la filialele sale.  În scopul Regulamentului General UE privind protecția datelor (GDPR), „operatorul” oricăror informații cu caracter personal referitoare la persoana dvs. este compania din Hyva Group cu care interacționați sau cu care au fost acestea partajate.  „Operatorul” este o companie care decide de ce și cum vor fi prelucrate informațiile referitoare la persoana dvs.

În cazul în care Declarația de confidențialitate se referă la „noi”, „a(l)(le)(i) noastră/nostru/noastre/noștri” sau „pe noi/nouă”, dacă nu se precizează altfel, se referă la respectiva companie din cadrul Hyva Group care are calitatea de operator al informațiilor dvs. cu caracter personal.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări sau contestații despre modul în care sunt prelucrate informațiile dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să exercitați unul din drepturile prevăzute mai jos, ne puteți contacta prin oricare din următoarele mijloace:

E-mail:privacy@hyva.com

Mesaj: În atenția: Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal conform GDPR

Hyva Holding B.V.

Antonie van Leeuwenhoekweg 37,

2408 AK Alphen aan den Rijn,

Olanda

Informații pe care le colectăm despre dvs.

Tipurile de date cu caracter personal pe care Hyva le colectează și modurile în care procesează informațiile depind de cerințele țării pentru care aplicați și nu de locul în care vă aflați.

Aceasta ar include, în mod normal, dar nu se limitează la următoarele tipuri de informații:

·        Prenumele și numele

·        Sexul

·        Data și locul nașterii

·        Adresa

·        Informații de contact

·        Adresa IP

·        Locurile de muncă anterioare și educația

·        Realizări

·        Alte date cu caracter personal pe care le-ați furnizat în mod activ. De exemplu, prin crearea unui profil pe acest site, prin corespondență și telefonic.

·        Detalii privind locația

·        Informații despre activitățile dvs. pe site-ul nostru

·        Browserul de internet și tipul de dispozitiv

Date cu caracter personal speciale și/sau sensibile

Datele cu caracter personal sensibile pot include etnia, nivelul de sănătate, apartenența la sindicate, credințele religioase, orientarea sexuală, precum și alte categorii prevăzute de lege. Nu colectăm astfel de date despre un candidat, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar sau permis de legislația în vigoare (de exemplu, pentru monitorizarea egalității de șanse).

Pentru a evalua oportunitatea de a ocupa o funcție, examenul medical sau evaluarea prealabilă angajării pot face parte din procedura de recrutare. Acest proces este efectuat de un medic autorizat sau medicul companiei. Hyva va fi informată despre modul în care rezultatele examinării medicale afectează la cerințele funcției.

Pentru anumite poziții, suntem obligați să efectuăm și verificări ale cazierului judiciar și verificări de fond și alte verificări impuse de lege, din nou, pentru a evalua potrivirea dvs. cu funcția respectivă.

Politica noastră este să colectăm doar minimul de informații necesare pentru realizarea atribuțiilor noastre sau soluționarea cererii dvs.

Moduri de colectare a informațiilor referitoare la persoana dvs.

Primim date cu caracter personal ca parte a aplicației online și/sau prin alte canale (de exemplu, prin firme de recrutare profesională, referințele dvs., angajatori anteriori, angajații Hyva cu care ați susținut interviuri și furnizori de servicii de verificare a situației de muncă, în măsura în care acest lucru este permis de legea aplicabilă.

Cum folosim informațiile referitoare la persoana dvs.?

Atunci când ne oferiți informații cu caracter personal, noi le putem utiliza în oricare dintre scopurile prevăzute în această Declarație de confidențialitate privind recrutarea sau așa cum se prevede la punctul de colectare (sau după cum reiese din contextul colectării), inclusiv:

pentru a găsi și evalua candidații pentru ocuparea forței de muncă, precum și pentru posturile viitoare care pot deveni disponibile;

·        pentru a ține evidența recrutărilor și angajărilor;

·       pentru a asigura respectarea cerințelor legale, inclusiv a cerințelor și practicilor privind diversitatea și includerea;

·        pentru verificări ale cazierului penal, în conformitate cu legislația aplicabilă;

·        pentru a ne proteja drepturile legale autorizate sau permise prin lege; sau

·        în situații de urgență în care sănătatea sau siguranța uneia sau mai multor persoane ar putea fi pusă în pericol.

De asemenea, putem analiza datele cu caracter personal sau datele agregate/puse sub pseudonim pentru a îmbunătăți procesul de recrutare și angajare și pentru a spori capacitatea noastră de a atrage candidați de succes.

În prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal ne raportăm la una sau mai multe dintre condițiile ce urmează:

·        atunci când este necesar să încheiem un contract de muncă sau un contract similar cu dvs. sau pentru a lua măsuri, la cererea dvs., înainte de a încheia un contract cu dvs.;

·        dacă ați fost de acord ca noi să prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal în scopul relevant prin exprimarea consimțământului dvs.;

·        privește transmiterea efectivă a informațiilor către dvs. și funcționarea efectivă și legală a companiei noastre (cu condiția ca acestea să nu aducă atingere drepturilor dvs.), inclusiv în următoarele scopuri:

o   pentru corespondența și comunicările cu dvs.

o   pentru o mai bună înțelegere cu privire la calitatea dvs. de client sau de vizitator

o   pentru administrarea site-urilor noastre și pentru operațiuni interne, inclusiv în scopuri de remediere a defecțiunilor, de testare și statistice

o   pentru eficiența, corectarea sau alte îmbunătățiri ale bazelor și sistemelor noastre de date (de exemplu, prin combinarea sistemelor sau consolidarea evidențelor pe care noi sau companiile din cadrul grupului nostru le dețin despre dvs.)

o   pentru prevenirea înșelăciunii și a altor activități de natură penală

o   pentru securitatea rețelelor și informațiilor, pentru a putea lua măsuri pentru protejarea informațiilor dvs. împotriva pierderilor sau daunelor, furtului sau accesului neautorizat

o   pentru a onora o solicitare venită din partea dvs. în legătură cu exercitarea drepturilor dvs. (de exemplu, în cazul în care ne-ați solicitat să nu vă contactăm în scopuri de marketing, noi vom păstra o evidență în acest sens pentru ca noi să dăm curs cererii dvs.)

o   pentru executarea silită sau protejarea drepturilor noastre contractuale sau a altor drepturi de natură juridică sau pentru introducerea sau apărarea unor acțiuni în justiție

o   pentru administrarea generală, inclusiv pentru gestionarea întrebărilor, reclamațiilor sau pretențiilor formulate de dvs. și pentru trimiterea de mesaje referitoare la servicii către dvs.

·        pentru îndeplinirea oricăror obligații legale și de reglementare care vă revin.

Securitatea datelor cu caracter personal

Am implementat o serie de standarde tehnologice și de securitate operațională general acceptate pentru protejarea informațiilor care asigură identificarea persoanei dvs. împotriva furtului, utilizării abuzive, modificării sau distrugerii acestora. Numai persoanelor autorizate au acces la informațiile dvs. personale, în măsura în care este necesar să cunoască aceste informații.  Aceste persoane au fost de acord să păstreze confidențialitatea cu privire la aceste informații.

Module cookie

Vă rugăm să consultați Politica noastră privind modulele cookie.

Locații de prelucrare

Întrucât Grupul Hyva este o organizație globală cu entități în întreaga lume, datele dvs. personale pot fi accesate de persoanele cu funcții de recrutare și intervievare localizate de persoanele cu funcții de recrutare și intervievare care lucrează în diferite țări în cadrul companiei Hyva. Persoanele cu funcții administrative și personalul IT din cadrul companiei Hyva pot, de asemenea, să aibă acces limitat la datele dvs. personale pentru a-și îndeplini sarcinile.

Lista țărilor în care se află entitățile Hyva Group poate fi consultată pe site-ul nostru. Sunt incluse aici țările din afara Spațiului Economic European (SEE) și acele țări care nu au legislație care să ofere protecție specifică pentru datele cu caracter personal. Am creat mecanisme legale menite să asigure cea mai bună protecție a datelor dvs. cu caracter personal și în astfel de cazuri.

Mai precis, dorim să vă atragem atenția că datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate companiei Greenhouse Software Inc., un furnizor de servicii de tip cloud din Statele Unite ale Americii. Astfel, datele dvs. personale vor fi transferate în Statele Unite după ce le trimiteți prin acest site. Greenhouse respectă Scutul de confidențialitate UE-SUA și Scutul de confidențialitate Elveția-SUA. Citiți mai multe despre Politica de confidențialitate Greenhouse aici.

Furnizori terți de servicii

Comunicăm datele dvs. cu caracter personal diverșilor terți, dacă acest lucru este necesar pentru executarea acordului și pentru a respecta orice obligație legală. Aici sunt incluse bănci, asigurători, contabili, consultanți și subcontractanți. Utilizăm furnizori terți de servicii, inclusiv Greenhouse Software, Inc., pentru a furniza un sistem software de recrutare. De asemenea, comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor furnizori terți de servicii care ne pot ajuta în recrutarea de talente, în administrarea și evaluarea examinării și testării înainte de angajare și în îmbunătățirea practicilor noastre de recrutare.

În plus, putem divulga sau transfera datele dvs. personale în cazul unei reorganizări, fuziuni, vânzări, asocieri, cesiuni sau al altui transfer sau vânzări a oricărei părți a afacerii noastre.

Cum transferăm și stocăm informațiile despre dvs.?

Menținem procesele menite să asigure că orice transfer sau prelucrare a datelor personale în cadrul Grupului Hyva sau al furnizorilor terți de servicii respectă această Declarație de confidențialitate privind recrutarea și protejează confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal.

În cazul în care noi colectăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul SEE, transferurile acestora în afara SEE se va realiza doar în cazul în care:

·        beneficiarul se află într-o țară (sau într-o anumită zonă dintr-o țară - de exemplu, o organizație guvernată de Scutul de confidențialitate UE-SUA), recunoscut de Comisia Europeană ca oferind nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal

·        prevăzut de clauzele standard privind protecția datelor adoptate de Comisia Europeană sau de alte garanții care respectă cerințele prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor pentru transferurile datelor cu caracter personal în afara SEE.

Utilizăm aplicații de tip cloud pentru stocarea datelor dvs. Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate , în numele nostru, de către un alt furnizor de servicii și ar putea fi stocate în diferite locații de pe glob. În cazul în care apelăm la furnizori externi de servicii, avem încheiate contracte de furnizare în baza cărora aceștia sunt obligați să păstreze informațiile în siguranță și să nu le utilizeze decât în conformitate cu instrucțiunile noastre specifice.

Cât timp păstrăm informațiile despre persoana dvs.?

Dacă sunteți angajat de noi, toate datele personale relevante colectate în timpul perioadei premergătoare angajării vor deveni parte din dosarul dvs. de personal și vor fi păstrate în conformitate cu cerințele locale specifice. Dacă nu vă angajăm, vom șterge datele dvs. în termen de 6 luni de la finalizarea procedurii de recrutare, cu excepția cazului în care dorim să păstrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul unor oportunități viitoare de angajare. Într-un astfel de caz, vă vom solicita consimțământul, înainte sau după ce aplicați în mod oficial pentru un loc de muncă.

În toate cazurile, datele cu caracter personal pot fi păstrate pentru: a) o perioadă mai lungă de timp în cazul în care există un motiv legal sau de reglementare în acest sens (caz în care acestea vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare în scop legal sau de reglementare) sau b) o perioadă mai scurtă, în cazul în care persoana se opune prelucrării datelor cu caracter personal și nu mai există un scop legitim pentru păstrarea acestora.

Drepturile pe care le aveți în legătură cu informațiile despre persoana dvs.

Aveți anumite drepturi prevăzute de legislația locală în legătură cu informațiile dvs. cu caracter personal pe care le deținem cu privire la persoana dvs. În special, aveți următoarele drepturi:

·        de a solicita confirmarea prelucrării sau neprelucrării de către noi a unor date cu caracter personal cu privire la persoana dvs. și o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le deținem despre persoana dvs.

·        de a ne solicita să actualizăm informațiile cu caracter personal pe care le deținem cu privire la persoana dvs. sau de a corecta informațiile pe care dvs. le considerați incorecte sau incomplete

·        de a ne solicita să ștergem informațiile cu caracter personal pe care le deținem cu privire la persoana dvs. sau de a restricționa modul în care vom utiliza aceste informații

·        de a vă opune prelucrării informațiilor dvs. cu caracter personal

·        de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea de către noi a informațiilor dvs. cu caracter personal în orice moment (în măsura în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, iar consimțământul reprezintă unicul temei admisibil pentru prelucrare)

·        de a ne solicita o copie a acestor informații, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat (în cazul în care prelucrarea realizată de noi se bazează pe consimțământul dvs. sau pe o necesitate ce are legătură cu contractul dvs.).

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi sau doriți să știți dacă acestea vi se aplică, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la privacy@hyva.com.

Dezabonare

Dacă doriți să vă dezabonați de la serviciul de marketing direct pentru care ați optat inițial (de exemplu, de la lista destinatarilor e-mailurilor sau de la orice înregistrări) vă recomandăm să citiți și să urmați instrucțiunile prezentate de noi la secțiunea (secțiunile) corespunzătoare ale platformelor digitale aferente sau în comunicatele ce v-au fost transmise.  Dacă nu doriți să primiți e-mailuri sau comunicate de marketing din partea noastră, puteți să ne contactați oricând la privacy@hyva.com și să solicitați sistarea acestora. 

Linkuri către terți

Acest site web poate conține linkuri către site-uri web, aplicații și platforme ale unor rețele de socializare aparținând unor terți și care nu sunt controlate de către Hyva și nu operează în conformitate cu practicile Hyva referitoare la confidențialitate. Atunci când sunteți direcționați către platformele unor terți, practicile Hyva referitoare la confidențialitate devin inaplicabile. Vă încurajăm să consultați politica de confidențialitate a fiecărui terț înainte de a divulga informații care permit identificarea persoanei dvs.

Dreptul de a depune plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la responsabilul cu protecția datelor sau la autoritatea dvs. locală de reglementare a protecției datelor dacă aveți îndoieli cu privire la modul în care am prelucrat informațiile dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să vizitați site-ul web al autorității de reglementare pentru mai multe detalii.  Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor care vă va ajuta să identificați această autoritate de reglementare).  Vă rugăm să rețineți că autoritatea de reglementare poate recomanda unele măsuri pentru rezolvarea problemei cu Hyva Group înainte de a se implica.

Dispoziții speciale cu privire la utilizarea Indexul de prognoză

Ce este Indexul de Prognoză?

Indexul de prognoză (IP) este un instrument de evaluare a conduitei online pentru evaluări preangajare și postangajare și programe de lucru în echipă. Acesta include un chestionar necronometrat, voluntar, de tipul stimul-răspuns, prin care se măsoară stimulii motivaționali și nevoile unei persoane.

De ce avem nevoie de Index? Cum folosim rezultatele obținute?

În cadrul procesului de recrutare, IP-ul este utilizat ca instrument de evaluare a nevoilor, stimulilor și comportamentelor obișnuite ale solicitanților. Aceste informații facilitează găsirea unui candidat bun și plasarea acestuia la nivel de echipă.

Rezultatele evaluării IP-ului au rolul de a fi luate în considerare ca informații parțiale, dar nu unice sau decisive, la adoptarea deciziilor de angajare.

Ce tip de date cu caracter personal stocăm noi în Instrumentul IP?

Pe lângă informațiile cu caracter personal de bază (nume, prenume, adresă de e-mail, preferințele de limbă), sistemul va cuprinde răspunsurile la întrebările standard de evaluare și la profilul rezultat al persoanelor supuse evaluării. 

Unde vor fi stocate datele dvs.?

Datele referitoare la evaluarea IP-ului se stochează de către IP, pe serverele IP de tip cloud din SUA. De asemenea, aceste date pot fi transferate către alte țări unde se află clienții IP sau Hyva. În cadrul procesului de înregistrare pentru obținerea unei evaluări IP, se solicită acordul respondentului cu privire la transferul informațiilor dvs. în afara teritoriului statului dvs. de reședință și la prelucrarea acestora pe teritoriul Statelor Unite ale Americii sau în altă parte, în scopurile menționate.

Cine are acces la rezultate?

Rezultatele evaluării sunt comunicate directorului responsabil de angajări și pot fi accesate de echipa de Resurse Umane (RU) de la nivel global și regional. Dacă există o nevoie comercială, echipa de RU de la nivel global sau regional va comunica rezultatele evaluării persoanei responsabile din cadrul departamentului de RU local. Atunci când este cazul sau dacă respondentul solicită acest lucru, evaluarea se comunică și candidatului sau angajatului.

Cine conduce IP și cum gestionează datele mele cu caracter personal?

IP este un produs conceput de Predictive Index, LLC, o societate comercială americană, prin intermediul platformei virtuale următoare. Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care IP gestionează datele cu caracter personal ale respondenților, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate.

Modificări ale prezentei Declarații de confidențialitate privind recrutarea

Putem actualiza această Declarație de confidențialitate în orice moment, publicând o versiune actualizată. Declarația de confidențialitate privind recrutarea modificată sau revizuită se va aplica de la data revizuirii respective. Prin urmare, vă încurajăm să reveniți periodic la această Declarație de confidențialitate pentru a fi informat cu privire la modul în care vă protejăm informațiile.

 

Această Declarație de confidențialitate privind recrutarea a fost modificată ultima oară în data de 8 octombrie 2019.