Ülkenizi seçin Kapat

Gizlilik Bildirimi

Kapsam

Hyva Group, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Bu İşe Alım Gizlilik Bildirimi, Hyva Group’un işe başvuran (potansiyel) kişiler hakkında nasıl kişisel veri topladığını, bu bilgilerin ne için kullanıldığını ve Hyva Group’un bunları kimlerle paylaştığını açıklar. Aynı zamanda işe başvuran (potansiyel) kişilerin bilgilerine ilişkin hakları ve bu konuda daha fazlasını öğrenmek için kiminle iletişim kurulabileceği listelenir.

Bu İşe Alım Gizlilik Bildirimi yalnızca işe başvuran kişilerin, potansiyel adayların, stajyerlerin ve üstlenicilerin kişisel verileri için geçerlidir. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz veya müşterilerimiz için ya da Hyva’nın diğer amaçlar için topladığı kişisel veriler için bu bildirim geçerli değildir.

Bilgilerinizin nasıl kullanılacağına kimler karar verir?

“Hyva Group” ifadesi, Hyva Holding B.V. ve bağlı ortaklıklarını temsil etmektedir.  Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) göre, herhangi bir kişisel bilginizin "kontrolör"ü Hyva Group’un bünyesinde etkileşim kurduğunuz veya bilgilerinizin paylaşıldığı şirkettir.  “Kontrolör”, kişisel bilgilerinizin neden ve nasıl işleneceğine karar veren şirkettir.

Aksi belirtilmedikçe, bu İşe Alım Gizlilik Bildiriminde kullanılan “biz”, “bizim” veya “bize” ifadeleri ve ekleri; Hyva Group’un içinde bulunan ve kişisel bilgilerinizin kontrolörü olan tekil şirketi belirtmek için kullanılacaktır.

Bizimle iletişime geçin

Kişisel bilgilerinizin işlenmesine yönelik herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz varsa ya da aşağıda sayılan haklarınızdan birini kullanmak istiyorsanız lütfen bize şu yollardan ulaşın:

E-posta: privacy@hyva.com

Posta: İlgili kişi: GDPR Süreç Sahibi

Hyva Holding B.V.

Antonie van Leeuwenhoekweg 37,

2408 AK Alphen aan den Rijn,

Hollanda

Sizin hakkınızda topladığımız bilgiler

Hyva’nın topladığı kişisel veri türü ve bilgileri işleme yöntemleri, ikamet ettiğiniz ülkenin değil başvurduğunuz ülkenin gereksinimlerine göre değişir.

Bunlar normalde şu tür bilgileri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

·        Ad ve soyad

·        Cinsiyet

·        Doğum tarihi ve yeri

·        Adres

·        İletişim bilgileri

·        IP adresi

·        İş ve eğitim geçmişi

·        Başarılar

·        Aktif olarak sağladığınız diğer kişisel veriler. Örneğin bu web sitesinde bir profil oluşturarak, mektupla ve telefonla sağladığınız bilgiler.

·        Konum ayrıntıları

·        Web sitemizdeki etkinlikleriniz hakkında bilgiler

·        İnternet tarayıcınız ve cihaz türü

Özel ve/veya hassas kişisel veriler

Hassas kişisel veriler arasında etnik köken, sağlık, sendika üyeliği, dini inançlar, cinsel yönelim ve kanunlar tarafından belirtilen diğer kategoriler yer alabilir. İlgili kanunlar (ör. eşit fırsat için) gerektirmedikçe veya izin vermedikçe bir aday hakkında bu tür veriler toplamayız.

Başvuran kişinin pozisyona uygunluğunu değerlendirmek için tıbbi muayene veya işe alım öncesi değerlendirme gerekli kılınabilir. Bu süreç kayıtlı bir tıp profesyoneli veya şirket hekimi tarafından gerçekleştirilir. Hyva, başvurulan pozisyonun gereksinimleri ile tıbbi muayene sonuçlarının bağlantısı hakkında bilgilendirilecektir.

Bazı pozisyonlar için sicil kaydı sorgulaması, geçmiş araştırması ve kanunların gerektirdiği diğer kontrolleri yapmamız gerekebilir. Bunlar da başvuran kişinin pozisyona uygunluğunu değerlendirmek için yapılmaktadır.

İşimizi yapabilmemiz veya sizin taleplerinizi yerine getirebilmemiz için gereken en az miktarda bilgiyi toplamak politikamızdır.

Hakkınızda bilgi toplama yollarımız

Kişisel verileri çevrimiçi başvurudan ve/veya diğer yerlerden (ör. profesyonel işe alım şirketleri, verdiğiniz referanslar, geçmiş çalışanlar, görüştüğünüz Hyva çalışanları ve işe alım geçmiş araştırma sağlayıcıları; ilgili kanunların kapsamı dahilinde) elde ediyoruz.

Hakkınızdaki bilgileri nasıl kullanırız?

Bize kişisel bilgilerinizi sağladığınızda, bu bilgileri bu İşe Alım Gizlilik Bildiriminde bahsedilen amaçlardan herhangi biri veya bilginin toplanma aşamasında size anlatılan amaçlardan herhangi biri (veya bilgi toplanırken işin doğası gereği açıkça anlaşılır olan amaçlar) için kullanabiliriz. Bu amaçlara aşağıdakiler dahildir:

işe alım ve ileride açılabilecek pozisyonlar için aday bulma ve değerlendirme;

·        işe alım kayıtları tutmak;

·       çeşitlilik - kapsayıcılık gereksinim ve uygulamaları dahil olmak üzere yasal gereksinimlere uyumluluk sağlamak;

·        ilgili kanunlar kapsamında sicil kaydı soruşturması gerçekleştirmek;

·        kanunlar tarafından verilen yetki ya da izin kapsamında yasal haklarımızı korumak; veya

·        bir veya daha fazla bireyin sağlık veya güvenliğinin tehlikede olduğu acil durumlar sırasında.

Kişisel verilerinizi ya da kümelenmiş/anonim verilerinizi, işe alım sürecimizi ve başarılı adaylar çekme becerimizi geliştirmek için kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi işlemek için aşağıdaki koşullardan bir veya birden fazlasını kullanırız:

·        sizinle yaptığımız işe alım sözleşmesindeki edimin ifası gerektiğinde veya sizinle bir sözleşme yapmadan önce talebinizi yerine getirmeye yönelik adımlar atmak için;

·        rızanızı vererek ilgili amaç doğrultusunda kişisel verilerinizi işlememizi kabul ettiyseniz;

·        bilgilerin size etkili bir şekilde ulaştırılmasındaki ve işletmelerimizin etkili ve yasal bir biçimde çalışmasındaki meşru menfaatlerimiz (bunların sizin haklarınıza müdahale etmemesi şartıyla). Bunlara aşağıdaki amaçlar dahildir:

o   sizinle haberleşmek ve sizinle iletişim kurmak için

o   bu sitenin bir ziyaretçisi olarak sizi daha iyi anlamak için

o   web sitelerimizi idare etmek ve aksaklıkları giderme, deneme yapma, istatiksel amaçlar gibi iç işlemler için

o   sistemlerimizin ve veri tabanlarımızın etkililik ve doğruluk ve diğer yönlerden geliştirilmesi için (örneğin sistemlerimizi birleştirerek veya bizim veya grubumuza dahil şirketlerin sizin hakkınızda sahip oldukları kayıtları birleştirerek)

o   dolandırıcılığın ve diğer yasa dışı aktivitelerin önlenmesi için

o   bilgilerinizi kayıplara, hasara, hırsızlığa veya yetkisiz erişime karşı korumaya yönelik adımlar atabilmemiz için ağ ve bilgi güvenliği sağlamak için

o  haklarınızı kullanmanızla ilişkili taleplerinize uygun davranabilmek için (örneğin bizden sizinle pazarlama faaliyetleri amacıyla iletişime geçilmemesini talep ettiyseniz, bu talebinize uyabilmek için bunun bir kaydını tutarız)

o   yasal süreçlerde kendimizi savunmak veya sözleşmeden ya da başka bir kaynaktan doğan haklarımızı korumak veya kullanmak için

o   sorularınızı, şikayetlerinizi veya iddialarınızı yönetmek ve size hizmet iletileri göndermek dahil genel yönetim amaçları için.

·        tabi olduğumuz yasalardan veya idari mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek için.

Kişisel bilgilerin güvenliği

Kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgileri kayıplardan, amaç dışı kullanımdan, değiştirilmekten veya yok olmaktan korumak için genel olarak kabul edilmiş teknoloji ve operasyon standartlarını kullanırız. Kişisel bilgilerinize yalnızca yetkili kişiler, bilmeleri gerektiği durumlarda erişebilir.  Bu kişiler bu bilgilerin gizliliğini korumayı kabul etmiştir.

Çerezler

Lütfen Çerez Politikamıza göz atın.

İşleme konumları

Hyva Group dünyanın dört bir yanında yan kuruluşlara sahip global bir şirkettir. Bu nedenle kişisel verileriniz, Hyva bünyesinde farklı ülkelerde çalışmakta olan işe alma görevlileri ve görüşmeciler tarafından tayin edilen işe alma görevlileri ve görüşmeciler tarafından erişilebilir. Yönetimsel görevlere sahip kişilerin ve BT çalışanlarının da görevlerini gerçekleştirebilmeleri için kişisel verilerinize kısıtlı erişimi bulunabilir.

Hyva Group işletmelerinin bulunduğu ülkelerin bir listesine web sitemiz üzerinden ulaşılabilir. Bu listeye Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışındaki ülkeler ve kişisel bilgileri korumaya yönelik özel yasalara sahip olmayan ülkeler de dahildir. Kişisel verilerinizin bu durumlarda da korunduğundan emin olmak için yasal mekanizmalar yer alıyor.

Özellikle, kişisel verilerinizin ABD'de faaliyet gösteren bir bulut hizmetleri sağlayıcısı olan Greenhouse Software, Inc. ile paylaşılacağına dikkatinizi çekmek isteriz. Bu kapsamda kişisel verileriniz, bu site aracılığıyla gönderdiğinizde ABD’ye aktarılacaktır. Greenhouse AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ile uyumludur. Greenhouse Gizlilik Politikası hakkında daha fazla bilgiyi buradan

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları

Yaptığımız sözleşmenin yürütülmesi ve herhangi bir yasal gerekliliğe uymak için gerekli olması durumunda kişisel verilerinizi çeşitli üçüncü taraflarla paylaşırız. Bu taraflara bankalar, sigortacılar, muhasebeciler, danışmanlar ve taşeronlar dahildir. İşe alım yazılım sistemi sağlaması için Greenhouse Software, Inc. dahil üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını kullanıyoruz. Bize işe alımlarda, işe alım öncesi test yönetimi ve değerlendirmesinde ve işe alma uygulamalarımızı geliştirmemizde yardımcı olan diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla da kişisel verilerinizi paylaşıyoruz.

Bunlara ek olarak yeniden yapılanma, birleşme, satış, ortak girişim, görev ya da şirketimizin bir kısmı veya bütünün diğer türlü transferi veya düzenlemesi nedeniyle kişisel verilerinizi paylaşabilir veya transfer edebiliriz.

Sizinle ilgili bilgileri nasıl aktarır ve saklarız?

Hyva Group veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen kişisel veri aktarım veya işlenme süreçlerinin, bu İşe Alım Gizlilik Bildirisi ile uyumlu olduğundan ve kişisel verilerinizin gizliliğini, erişilebilirliğini ve bütünlüğünü koruduğundan emin olmak için tasarlanan süreçlere sahibiz.

EEA içinden topladığımız kişisel bilgilerinizi EEA dışına aktardığımız durumlar yalnızca şunlardır:

·        Alıcı, Avrupa Komisyonu tarafından Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca kişisel verilerin EEA dışına aktarımı gereksinimlerini karşılayan ve Avrupa Komisyonunca benimsenen

·        EEA dışına kişisel veri transferleri konusunda Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen standart veri koruma hükümleri veya Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin şartlarını karşılayan diğer güvenlik önlemleri uyarınca.

Verilerinizi saklamak için bulut uygulamalarından yararlanabiliriz. Kişisel verileriniz bizim adımıza başka bir servis sağlayıcısı tarafından işlenmiş ve dünyanın farklı yerlerinde saklanmış olabilir. Harici servis sağlayıcılarının kullanıldığı durumlarda, bu sağlayıcılarla onlara bilgilerinizi güvende tutmaları ve bu bilgileri bizim özel yönergelerimize uygun olmayan şekillerde kullanmamaları borçlarını yükleyen sözleşmeler yaparız.

Hakkınızdaki bilgileri ne kadar süre saklarız?

Tarafımızca işe alınırsanız, işe alımınız öncesi toplanan ilgili bütün kişisel verileriniz personel kayıtlarınızın parçası olacaktır ve spesifik yerel gereksinimler kapsamında tutulacaktır. Sizi işe almazsak, sizi gelecekteki iş fırsatları için değerlendirmek üzere kişisel verilerinizi saklamak istemiyorsak, işe alım prosedürünün kapatılmasından sonraki 6 ay içinde verilerinizi sileriz. Böyle bir durumda işe başvurmanızın öncesi veya sonrasında izninizi isteriz.

Bütün durumlarda, kişisel verilerinizi a) ilgili bir yasal veya düzenleyici sebep olması durumunda daha uzun bir süre tutabiliriz (yasal veya düzenleyici sebep tarafından gerekli olmadığında silinecektir), ya da b) kişinin kişisel verilerinin işlenmesine itiraz ettiği ve verilerin saklanmasında geçerli bir neden kalmadığı durumlarda verileri daha kısa bir süre tutabiliriz.

Bilgilerinizle ilgili haklarınız

Sizin hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere dair yerel hukukunuz nezdinde birtakım haklarınız olabilir. Özellikle şu haklara sahip olabilirsiniz:

·        kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi öğrenmeyi ve sizin hakkınızda sahip olduğumuz kişisel bilgilerin birer kopyasını talep etme

·        hakkınızda sahip olduğumuz kişisel bilgileri güncellememizi veya sizin bu kişisel bilgilerde yanlış veya eksik olduğunu düşündüğünüz kısımları düzeltmemizi talep etme

·        sizin hakkınızda sahip olduğumuz kişisel bilgileri silmemizi talep etme veya bu kişisel bilgileri kullanma biçimlerimizi sınırlandırma

·        kişisel bilgilerinizi işlememize itirazda bulunma

·        kişisel bilgilerinizi işlememize dair verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri çekme (bu işlemenin baştan rızaya dayalı olması ve işlemenin mümkün olması için tek dayanağın rıza olabilmesi kapsamında)

·        size bu bilgilerin birer kopyasını şekil verilmiş, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir şekilde sunmamızı talep etme (işlememizin sizin rızanıza veya sizinle olan sözleşmemizle ilgili bir gerekliliğe dayalı olması durumlarında).

Bu haklarınızı kullanmak veya bu haklara sahip olup olmadığınızı öğrenmek istiyorsanız privacy@hyva.com adresini kullanarak bizimle iletişime geçin.

Abonelikten Çıkma

Önceden abonesi olduğunuz herhangi bir doğrudan pazarlama aboneliğinden çıkmayı arzuluyorsanız (örneğin, e-posta ile listeler veya kayıtlar göndermek) ilgili platformların uygun bölümünde veya bölümlerinde veya size ilgilendiren irtibatlarda size sağladığımız talimatları arayıp bulmalısınız.  Size e-postalar veya tanıtım mesajları göndermemizi istemiyorsanız, privacy@hyva.com adresinden istediğiniz zaman bize ulaşabilir ve bu tür iletilere son vermemizi talep edebilirsiniz. 

Üçüncü taraf bağlantıları

Bu web sitesi size Hyva tarafından kontrol edilemeyen ve Hyva’nın gizlilik uygulamalarına tabi olmayan üçüncü taraf web sitelerine, uygulamalarına ve sosyal medya platformlarına yönelik bağlantılar sunabilir. Üçüncü taraf platformlara yönlendirildiğinizde Hyva’nın gizlilik uygulamaları artık söz konusu olmaz. Kişileri tanımlamak için kullanılan bilgilerinizi bu taraflarla paylaşmadan önce her üçüncü tarafın kendi gizlilik politikasını incelemenizi öneririz.

Şikayette bulunma hakkı

Kişisel bilgilerinizi işleyişimiz hakkında herhangi bir kaygınız mevcutsa, GDPR Süreç Sahibine veya kendi yerel yetkili veri koruma sorumlunuza şikayette bulunma hakkınız vardır. Lütfen daha fazla detaya ulaşmak için o sorumlunun web sitesini ziyaret edin.  Bu yetkili kişiyi bulma konusunda yardımcı olması için GDPR Süreç Sahibimizle iletişime geçebilirsiniz.  Yetkilinin kendisi işin içine girmeden önce Hyva Group ile çözüme yönelik adımlar atılmasını önerebileceğini lütfen unutmayın.

Predictive Index’in kullanımıyla ilgili özel hükümler

Predictive Index nedir?

Predictive Index (PI) işe alım öncesi ve sonrası değerlendirmeler ve ekip çalışması programları için çevrimiçi davranış değerlendirme aracıdır. Bir kişinin motive edici dürtülerini ve ihtiyaçlarını ölçen süresiz ve serbest seçimli bir uyaran-tepki anketi içerir.

Neden ihtiyaç duyarız? Sonuçları nasıl kullanırız?

İşe alım sürecinin bir parçası olarak PI, başvuru sahiplerinin doğal ihtiyaçlarını, dürtülerini ve davranışlarını belirlemek için bir araç olarak kullanılır. Bu kavrayışlar, iyi bir aday eşleşmesini ve ekip içine yerleştirmeyi kolaylaştırır.

PI değerlendirmesinin sonuçlarının, işe alım kararları için tek veya kesin bir girdi değil, kısmi bir girdi olarak görülmesi amaçlanmıştır.

PI Aracında ne tür kişisel veriler depoluyoruz?

Temel kişisel bilgilerin (ad, soyadı, e-posta adresi, dil tercihi) yanı sıra sistem, standart değerlendirme sorularının yanıtlarını ve değerlendirmeyi yapan kişilerin sonuç profilini içerecektir. 

Verileriniz nerede depolanır?

PI değerlendirme verileri PI tarafından ABD’deki PI bulut sunucularında depolanacaktır. Ayrıca, PI veya Hyva’nın müşterilerinin bulunduğu diğer ülkelere de aktarılabilirler. PI değerlendirmesi yapmak için kayıt sürecinin bir parçası olarak katılımcıdan, bilgilerinin kendi ülkesi dışına aktarılması ve ABD’de veya başka bir yerde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi için onay vermesi istenecektir.

Sonuçlara kim erişim sağlayabilir?

Değerlendirmenin sonuçları işe alım müdürü ile paylaşılır ve küresel ve bölgesel İK ekipleri bu bilgilere erişim sağlayabilirler. Bir iş ihtiyacı söz konusu olduğunda küresel veya bölgesel İK ekibi değerlendirme sonuçlarını yerel İK yetkilisiyle paylaşacaktır. İlgili olduğunda veya yanıtlayan talep ederse, değerlendirme başvuru sahibi veya çalışanla da paylaşılacaktır.

PI kimin ürünüdür ve kişisel verilerim nasıl işlenir?

PI, bir ABD şirketi olan Predictive Index, LLC’nin ürünüdür ve https://www.predictiveindex.com web platformu aracılığıyla kullanılır. PI’nın yanıtlayanların kişisel verilerini nasıl işlediğine ilişkin sorularınız varsa, lütfen https://www.predictiveindex.com/privacy/ adresinde gizlilik politikalarını okuyun.

Bu İşe Alım Gizlilik Bildiriminde Değişiklikler Yapılması

Bu Gizlilik Bildirimini güncellenmiş bir halini yayınlayarak dilediğimiz zaman değiştirebiliriz. Yenilenmiş veya değiştirilmiş İşe Alım Gizlilik Bildirimi, değiştirme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu sebeple, bilgilerinizi nasıl koruduğumuzdan haberdar olmak için bu Gizlilik Bildirimi belirli aralıklarla göz atmanızı öneririz.

 

Bu İşe Alım Gizlilik Bildirimi en son 8 Ekim 2019 tarihinde değiştirilmiştir.