Välj ditt land Stäng

Jinglong Bai

Inköpsanalytiker

 Om någon frågade dig ”Varför ska jag börja på Hyva?”, vad skulle du svara?

Hyva är ett multinationellt företag med en dynamisk miljö som inte förekommer på andra företag som liknar Hyva i storlek.

Vilken del i ditt arbete på Hyva är mest givande? Vad gjorde att du började på Hyva?

Jag har en roll med globalt ansvar över flera olika funktioner inom organisationen. Med ansvarsområden, exponering och samordning över hela världen och kolleger med olika bakgrund, finns enorma möjligheter till utveckling och förändring. Det är det som lockar. 

Säg en sak som du arbetar med just nu som inspirerar ditt team/dina medarbetare?

Jag introducerar en onlineplattform med vilken teamen ska kunna samordna projekt över olika regioner och funktioner i realtid. Ledningen sker i enlighet med statistikspåret. Den förbättrar samordningen och kommunikationen samt förståelsen för arbetssätten i teamet.

Detta är ditt andra år på Hyva. Vilket råd skulle du ge till någon som börjar i dag?

Hyva är ett dynamiskt multinationellt företag. Att vara proaktiv och kreativ är viktigt för att kunna bidra. Det är också viktigt att alltid vara hungrig för att kunna utvecklas på Hyva.

Hur gör ditt arbete på Hyva att du kan växa? Vilka förmåner inom personlig utveckling utnyttjar du på Hyva?

Jag har en roll med globalt ansvar över flera olika funktioner inom organisationen. Med ansvarsområden, exponering och samordning över hela världen och kolleger med olika bakgrund är flexibilitet, kreativitet och anpassningsmöjligheter nyckeln till framgång. Detta handlar om att arbeta praktiskt och lära sig av sina misstag. Det finns också flera utvecklingsprogram som till exempel ledarskapsprogram.

Vad är det som gör Hyva unikt i strategin kring förträfflighet i kundleveransen? Vad gör Uber för att leverera det lilla extra till kunderna?

Hyva är ett kundorienterat företag. Det är flexibelt och kreativt och kan på så vis tillgodose olika behov från kunderna. Det tillhandahåller inte bara produkter till kunderna utan också lösningen som kan användas i den situation kunden befinner sig i.

Som del av det globala teamet, hur upplever du att Hyva ger stöd för en uppkopplad och kommunicerande kultur?

Det globala teamet spelar en viktig roll i att tillhandahålla en plattform och skapa program så att de regionala teamen kan få kontakt och kommunicera med varandra. Det regionala teamet får support från de andra och det globala teamet vid behov. Plattformen och programmen säkerställer att kontakten och kommunikationen mellan regionerna sker i ett omfattande nätverk istället för punktvis.