Wybierz kraj Zamknij

Jinglong Bai

Analityk ds. zaopatrzenia

 Co odpowiedziałbyś, gdyby ktoś zapytał Cię: „dlaczego powinienem zacząć pracę w Hyva”?

Hyva to międzynarodowa firma zapewniająca dynamiczne środowisko pracy, co nie jest powszechne w przypadku podobnej wielkości firm. 

Jaki element pracy w firmie HYVA daje Ci najwięcej satysfakcji? Co sprawiło, że rozpocząłeś pracę w HYVA?

Moje stanowisko obejmuje obowiązki o charakterze globalnym i łączy w sobie kilka różnych funkcji. Praca wśród przedstawicieli różnych kultur, gdzie podział obowiązków, współpraca i koordynacja odbywa się w skali ogólnoświatowej, zapewnia wiele możliwości rozwoju i wprowadzania zmian. To właśnie jest dla mnie atrakcyjne. 

Wymień jedno aktualne przedsięwzięcie będące źródłem inspiracji dla Twojego zespołu/współpracowników?

Wdrażam platformę online, która będzie służyła do koordynowania projektów realizowanych w poszczególnych regionach i na poszczególnych stanowiskach. Zarządzając postępem prac, opieram się na danych statystycznych. Wspomaga to koordynację i komunikację oraz zrozumienie procesów w całym zespole.

Pracujesz w firmie Hyva drugi rok. Jaką radę dałbyś osobie, która zaczyna pracę dzisiaj?

Hyva to dynamiczna, międzynarodowa firma. Ważne jest wykazanie się proaktywnością i kreatywnością. Kluczem do rozwoju zawodowego w firmie Hyva jest nieustanne poszukiwanie nowych wyzwań.

Jakie możliwości rozwoju zapewnia Ci Twoje stanowisko? Jakie są korzyści z rozwoju zawodowego?

IW pracy z przedstawicielami różnych kultur, gdzie podział obowiązków, współpraca i koordynacja odbywa się w skali ogólnoświatowej, sukces zapewnia elastyczność, kreatywność i umiejętność przystosowania się do sytuacji. To przewaga, jaką daje praktyczne przyswajanie umiejętności. W firmie realizowanych jest również kilka programów rozwoju, np. program rozwoju umiejętności przywódczych. 

Co wyróżnia dążenie do doskonałości w obsłudze klienta w firmie Hyva? Jakie wyjątkowe działania są w tym zakresie podejmowane?

Hyva to firma zorientowana na klienta. Spełnia wszystkie i zróżnicowane potrzeby klientów, wykazując się elastycznością i kreatywnością. Dostarcza nie tylko produkty dla klientów, ale również rozwiązania problemów, z którymi się spotykają. 

W jaki sposób jako firma globalna Hyva wspiera otwartość i komunikację?

Globalny zespół opracowuje platformę i programy, które służą regionalnym zespołom do nawiązywania kontaktu i komunikacji. Regionalne zespoły otrzymują wsparcie innych oraz zespołu globalnego. Dzięki platformie i programom kontakt i komunikacja międzyregionalna mają charakter kompleksowy i całościowy.