Lựa chọn quốc gia của bạn Đóng

Về chúng tôi

Vớihơn 2.500 nhân viên tại 37 công ty con trên toàn thế giới, Hyva di chuyển ranh giới và kết nối các cộng đồng toàn cầu với tư cách là nhà cung cấp số 1 thế giới về giải pháp thủy lực sáng tạo và hiệu quả. Chúng tôi có vi trí tốt nơi bạncó thể xây dựng kỹ năng trong một môi trường đa quốc gia. Tìm hiểu các vị trí của chúng tôi và tạo sự phát triển của bạn tại Hyva hôm nay!

Những giá trị cốt lõi của chúng tôi

​Hyva có một di sản tự hào và được dẫn dắt bởi các giá trị cốt lõi của chúng tôi, một hướng đi rõ ràng cho tương lai. Chúng tôi là một tổ chức tham vọng và năng động và để bảo vệ phẩm cách của mình, khi chúng tôi lớn lên và phát triển, bản sắc và đặc tính của tổ chức của chúng tôi đã được neo lại trong 7 Giá trị cốt lõi.

teaser

Mô hình lãnh đạo

Tại Hyva, chúng tôi đã đi theo tinh thần kinh doanh mà chúng tôi đã được sáng lập để trở thành người đi đầu trên toàn cầu không trong các giải pháp xy lanh thủy lực. Chương trình lãnh đạo tại Hyva phát triển các nhà quản lý mới trở thành những phiên bản tốt nhất của chính họ, được thúc đẩy bởi niềm đam mê, cam kết và kết quả nhằm dich chuyển các danh giới.

teaser