Lựa chọn quốc gia của bạn Đóng

Mô hình lãnh đạo

Tạo mô hình đường lối

Tập trung vào Khách hàng

Hyva không đơn giản chỉ bán sản phẩm; chúng tôi bán một trải nghiệm khách hàng liên tục mà giúp chúng tôi trở thành sự lựa chọn đầu tiên cho các đối tác của mình. Trên nên tảng lắng nghe nhu cầu của khách hàng, các lãnh đạo Hyva xây dựng mối quan hệ có ảnh hưởng vượt qua biên giới và kết nối các cộng đồng toàn cầu.

 • Xây dựng các mạng lưới bền vững
 • Trau dồi Giao tiếp và Cộng tác
 • Dự đoán nhu cầu của khách hàng
 • Trao tinh tú
 • Ưu tiên An toàn
teaser

Cùng nhau thúc đẩy & gặt hái nhiều hơn

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề và kết nối cộng đồng trên toàn thế giới, vì vậy không có gì bí mật của chúng tôi chỉ đơn giản là chúng tôi làm việc tốt hơn khi làm việc cùng nhau. Hyva kết nối bạn với đội ngũ lớn hơn với mục đích chung là làm việc chăm chỉ, mang lại thành công và đạt được kết quả.

 • Xác định đường dẫn đến thành tích
 • Căn chỉnh đội hình và lãnh đạo
 • Khuyến khích trao đổi cởi mở và tôn trọng
 • Ủng hộ thành quả của toàn đội
 • Xây dựng niềm tin
teaser

Sở hữu & Thực thi

Lãnh đạo Hyva nắm quyền sở hữu và trách nhiệm đối với mọi thứ họ làm. Cho dù bạn đang khởi tạo các sáng kiến mới hoặc hỗ trợ các chiến lược đã được chứng minh, bạn phải thành thật với lời nói của mình và cam kết tính toàn vẹn trong mọi việc bạn làm. Trong văn hóa thay đổi này, bạn sẽ nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh, niềm đam mê về chất lượng và quyền sở hữu của mình từ kết quả thực hiện.

 • Không bao giờ ngừng cải thiện
 • Làm điều bạn nói
 • Thêm giá trị & Đạt kết quả
 • Là một nhà quản lý tài chính tốt
 • Làm theo Tinh thần "Chúng tôi là Hyva"
teaser

Phát triển & Trao quyền

Văn hóa công ty chúng tôi bắt nguồn từ tính linh hoạt có cấu trúc và một cam kết đòi hỏi, nhưng công bằng, với cải tiến liên tục. Chúng tôi đầu tư vào con người bằng cách tạo ra những con đường sự nghiệp tự nhiên và cơ hội để phát triển các nhà lãnh đạo hùng mạnh hơn, năng động hơn thông qua lập kế hoạch nhân lực, đào tạo, cố vấn và huấn luyện chuyên nghiệp. Tại Hyva, chúng tôi không bao giờ ngừng di chuyển, và bạn không bao giờ ngừng phát triển.

 • Phát triển xây dựng quyết định phân cấp
 • Nắm lấy Quyền tự chủ
 • Luôn động viên và thúc đẩy người khác
 • Phấn đấu tạo sự khác biệt
 • Đầu tư vào tăng trưởng cá nhân và chuyên môn
teaser

Vươn ra ngoài ranh giới

Chuyên môn của chúng tôi là khám phá và di chuyển ranh giới đối với khách hàng, và chúng tôi cũng khuyến khích nhân viên Hyva linh hoạt tài khéo léo của họ ở văn phòng. Các lãnh đạo Hyva thường bước ra ngoài khu vực thoải mái của họ, đi xa hơn và tìm kiếm những cách thức làm việc mới để khiến chúng tôi trở thành một nhà lãnh đạo trong ngành và toàn cầu về đổi mới.

 • Khám phá Thế hệ Đổi mới tiếp theo
 • Không bao giờ ngừng học
 • Áp dụng Tầm nhìn Hyva cho tất cả những gì bạn làm
 • Dự đoán nhu cầu trong tương lai
 • Hãy là mình tốt nhất
teaser