Välj ditt land Stäng

Ledarskapsmodell

Bryt ny mark

Kundfokus

Hyva säljer inte bara produkter – vi säljer en löpande kundupplevelse som gör att vi får en särställning hos våra partner. Men utgångspunkt från kundernas behov bygger Hyva-ledare starka relationer som överbryggar gränser och kopplar samman globala gemenskaper.

 • Bygga hållbara nätverk
 • Bemästra kommunikation och samarbete
 • Förutspå kundernas behov
 • Överträffa förväntningarna
 • Prioritera säkerhet
teaser

Skapa och uppnå mer tillsammans

Vår verksamhet är byggd runt att lösa problem och koppla samman gemenskaper över hela världen, så det är ingen hemlighet att vi arbetar bättre tillsammans när vi samarbetar. Ledarskapet på Hyva kopplar dig samman med ett större team med en gemensam målsättning att arbeta hårt, leverera framgångar och nå resultat.

 • Identifiera vägar till framgång
 • Samordna team och ledning
 • Uppmuntra en öppen och respektfull diskussion
 • Ge stöd för hela teamets resultat
 • Bygga förtroende
teaser

Äga och genomföra

Hyva-ledare är ansvarstagande och drivande i allt de gör. Vare sig du lanserar ett nytt initiativ eller arbetar för att ge stöd åt beprövade strategier ska du hålla dit ord och visa integritet i alla dina handlingar. I denna kultur får din entreprenöriella anda och passion för ansvar och kvalitet näring från idé till genomförande.

 • Sluta aldrig bli bättre
 • Håll ditt ord
 • Skapa värde och nå resultat
 • Vara är god ekonomisk förvaltare
 • Omfamna ”Vi är Hyva”-andan
teaser

Utveckla och bemyndiga

Vår företagskultur är grundad i strukturerad flexibilitet och ett krävande men också rättvis åtagande för ständig förbättring. Vi investerar i människor genom att erbjuda naturliga karriärsvägar och möjligheter att utveckla starkare och mer motiverade ledare genom personalutveckling, utbildning, mentorskap och professionell coachning. Vi på Hyva slutar aldrig förändras, och du slutar aldrig att växa.

 • Utveckla ett hierarkiskt beslutsfattande
 • Omfamna självständighet
 • Förbli motiverad, och motivera andra
 • Sträva efter att göra skillnad
 • Investera i personlig och yrkesmässig utveckling
teaser

Bortom gränsen

Vår expertis utforskar och flyttar våra kunders gränser, och vi uppmuntrar Hyva-medarbetare att använda sin upptäckarglädje på kontoret också. Hyva-ledare är vana vid att befinna sig utanför komfortzonen, att ge det lilla extra och söka nya arbetssätt för vi ska kunna bli branschledare och global ledare inom innovation.

 • Upptäck nästa generations innovation
 • Aldrig sluta lära sig
 • Integrera Hyva-visionen i allt arbete
 • Förutspå framtida behov
 • Vara bästa versionen av sig själv
teaser