Wybierz kraj Zamknij

Model przywództwa

Kształtowanie ścieżki rozwoju

Orientacja na klienta

Hyva nie sprzedaje jedynie produktów. Sprzedajemy trwałe doświadczenia, które nas wyróżniają i sprawiają, że to na naszą firmę klienci decydują się w pierwszej kolejności. Wsłuchując się w potrzeby klientów, liderzy Hyva budują ważne relacje pozwalające przekraczać granice i łączyć globalne społeczności.

 • Tworzenie trwałych sieci powiązań
 • Najwyższy poziom komunikacji i współpracy
 • Przewidywanie potrzeb klientów
 • Doskonałe rozwiązania
 • Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
teaser

Budowanie sukcesu dzięki współpracy

Nasza działalność oparta jest na rozwiązywaniu problemów i łączeniu społeczności z całego świata, nie dziwi więc, że dzięki współpracy osiągamy więcej. Program rozwoju umiejętności przywódczych pozwala nawiązywać relacje osobom gotowym na ciężką pracę i nastawionym na osiąganie sukcesu oraz założonych wyników.

 • Identyfikacja ścieżek prowadzących do sukcesu
 • Współpraca zespołów i kierownictwa
 • Zachęcanie do otwartego i pełnego szacunku dialogu
 • Wsparcie dla wyników uzyskiwanych przez całe zespoły
 • Budowanie zaufania
teaser

Odpowiedzialność i wypełnianie zadań

Liderzy z firmy Hyva przyjmują na siebie odpowiedzialność za wszystkie swoje przedsięwzięcia. Dotrzymywanie słowa i uczciwość to zasady, którym należy być wiernym niezależnie od tego, czy realizowane są nowe inicjatywy, czy sprawdzone rozwiązania. Ta kultura zmiany pozwala na wspieranie ducha przedsiębiorczości, zamiłowania do jakości oraz odpowiedzialności za całość realizowanych procesów.

 • Dążenie do doskonałości
 • Dotrzymywanie słowa
 • Wartość dodana i rezultaty
 • Odpowiednie zarządzanie finansami
 • Duch „Hyva to my”
teaser

Rozwój i podział odpowiedzialności

U podstaw kultury naszej firmy leży przejrzysta elastyczność oraz wymagające, lecz uczciwe zaangażowanie w ciągły rozwój.Inwestujemy w ludzi, oferując im naturalne ścieżki rozwoju kariery i możliwości pozwalające osiągnąć silniejszą pozycję i większą motywację na pozycji lidera poprzez planowanie, szkolenia, mentoring oraz profesjonalny coaching. W Hyva nigdy się nie zatrzymujemy, a Ty nigdy nie przestajesz się rozwijać.

 • Opracowanie hierarchicznego procesu decyzyjnego
 • Wdrożenie zasad autonomii
 • Zmotywowanie i motywowanie innych
 • Ukierunkowanie na zmiany
 • Inwestowanie w rozwój osobisty i zawodowy
teaser

Poza granicami

Potrafimy badać i poszerzać możliwości oferowane klientom, zachęcamy także pracowników naszej firmy do wykorzystywania swojej pomysłowości w codziennej pracy. Liderzy Hyva co pewien czas opuszczają swoją strefę komfortu, poszukując nowych sposobów na osiągnięcie pozycji lidera innowacji w branży i w skali globalnej.

 • Odkryj nową generację innowacji
 • Nieustannie się ucz
 • Kieruj się wizją Hyva we wszystkich działaniach
 • Przewiduj potrzeby
 • Bądź najlepszą wersją siebie
teaser