Lựa chọn quốc gia của bạn Đóng

Từ chối trách nhiệm

Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ được coi là đã được chấp nhận bởi Người dùng khi sử dụng các trang web của Hyva. Yêu cầu bạn đọc kỹ trước khi sử dụng các dịch vụ của trang web này.

 1. Thuật ngữ Người dùng để chỉ người dùng đang trình duyệt trang web. Thuật ngữ Hyva dùng để chỉ Hyva Group B.V. Thuật ngữ Trang web để chỉ Hyva thuộc sở hữu và được giám sát bởi Hyva Group B.V.
 2. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Hyva có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Các vùng của trang web có thể có đăng các điều khoản sử dụng khác nhau. Nếu có xung đột giữa Điều khoản sử dụng và điều khoản sử dụng được đăng cho một vùng cụ thể của Trang web, thì điều khoản sử dụng sau sẽ được ưu tiên đối với việc bạn sử dụng vùng đó của Trang web.
 3. Hyva có thể chấm dứt quyền truy cập của Người dùng bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Các điều khoản liên quan đến việc từ chối bảo hành, tính chính xác của thông tin và bồi thường vẫn tồn tại ngay cả khi quyền này chấm dứt. Hyva có thể theo dõi quyền truy cập vào trang web.
 4. Tất cả nội dung trên trang web này là tài sản độc quyền của Hyva. Phần mềm, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video và âm thanh được sử dụng trên trang web này thuộc về Hyva. Không có tài liệu nào từ trang này có thể được sao chép, sửa đổi, tái chế, tái bản, tải lên, truyền đi, đăng hoặc phân phối dưới mọi hình thức mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Hyva. Tất cả các quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu. Việc sử dụng trái phép tài liệu xuất hiện trên trang web này có thể vi phạm bản quyền, thương hiệu và các luật áp dụng khác và có thể dẫn đến hình phạt hình sự hoặc dân sự. Hyva là thương hiệu đã đăng ký của Hyva. Thương hiệu này có thể không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hyva.
 5. Hyva không thực hiện bất kỳ sự bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, không giới hạn, những người có khả năng mua bán và phù hợp với một mục đích cụ thể, liên quan đến bất kỳ thông tin, dữ liệu, báo cáo hoặc các sản phẩm có sẵn trên trang web.
 6. Trang web và tất cả nội dung, tài liệu, thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên Trang web, được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "có sẵn". Hyva hoàn toàn từ chối mọi sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng mua bán, phù hợp với một mục đích cụ thể và không vi phạm.
 7. Hyva sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của người dùng hoặc mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ nội dung, tài liệu và thông tin nào từ Trang web.
 8. Hyva có thể thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của trang web bất kỳ lúc nào, bao gồm nội dung hoặc tính năng của trang web. Hyva có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang web. Những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi có thông báo, sẽ được đưa lên trang web.
 9. Trong mọi trường hợp, Hyva không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại về lợi nhuận bị mất, gián đoạn kinh doanh và mất chương trình hoặc thông tin) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các trang web của Hyva hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web hoặc trong bất kỳ khiếu nại sản phẩm nào về lỗi, thiếu sót hoặc các điểm không chính xác khác trong Sản phẩm hoặc Hướng dẫn sử dụng sản phẩm kèm theo. Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý. Theo đó, một số hạn chế trên có thể không áp dụng cho Người dùng.
 10. Người dùng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Hyva vô hại khỏi mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi lạm dụng nào của Người dùng nội dung và dịch vụ được cung cấp trên Trang web.
 11. Thông tin có trong trang web được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy. Hyva từ chối mọi bảo đảm về tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc đầy đủ của thông tin đó.
 12. Hyva không bảo đảm rằng: (a) Trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn; (b) Trang web luôn khả dụng trên cơ sở không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; (c) các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang web là chính xác hoặc đáng tin cậy.
 13. Quyền của người dùng đối với quyền riêng tư là tối quan trọng đối với Hyva. Mọi thông tin do Người dùng cung cấp sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Hyva bảo lưu quyền sử dụng thông tin để cung cấp cho người dùng một trải nghiệm trực tuyến cá nhân hóa nhiều hơn.
 14. Trang web cung cấp các liên kết đến các trang web và quyền truy cập vào nội dung, sản phẩm và dịch vụ từ bên thứ ba, kể cả người dùng, hãng quảng cáo, chi nhánh và nhà tài trợ của Trang web. Bạn đồng ý rằng Hyva không chịu trách nhiệm về tính khả dụng và nội dung được cung cấp trên các trang web của bên thứ ba. Người dùng được yêu cầu xem xét các chính sách được đăng bởi các trang web khác về quyền riêng tư và các chủ đề khác trước khi sử dụng. Hyva không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba mà có thể truy cập thông qua Trang web, kể cả ý kiến, cố vấn, báo cáo và quảng cáo và Người dùng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng nội dung đó. Hyva không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào. Người dùng có thể phải chịu trách nhiệm đối phó với bất kỳ bên thứ ba nào.