Lựa chọn quốc gia của bạn Đóng

Jinglong Bai

Nhà phân tích đấu thầu

 Nếu ai đó hỏi bạn, "Tại sao tôi nên tham gia vào Hyva?", bạn sẽ nói gì?

Hyva là một công ty đa quốc gia có một môi trường năng động mà không được thấy phổ biến ở nhiều công ty tương tự về quy mô như Hyva.

Phần vai trò đáng giá nhất của bạn tại Hyva là gì? Điều gì đã dẫn bạn đến với sự nghiệp ở Hyva?

Tôi có vai trò với những trách nhiệm toàn cầu thông qua nhiều chức năng hoạt động khác nhau trong tổ chức. Với các trách nhiệm, sự tiếp xúc và phối hợp trên toàn thế giới và các đồng nghiệp từ các nền tảng khác nhau, có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng và thay đổi. Đây là điểm thu hút.

Một điều gì bạn đang làm hiện giờ mà truyền cảm hứng cho
nhóm/đồng nghiệp của mình?

Tôi đang đưa vào một nền tảng trực tuyến vào nhóm mình để phối hợp các dự án giữa các vùng và các chức năng hoạt động. Việc quản lý tiến độ đang thực hiện cùng với theo dõi thống kê. Việc đó làm tiến triển sự phối hợp và giao tiếp cũng như hiểu biết về cách tiếp cận làm việc giữa các nhóm.

Đây là năm thứ 2 của bạn với Hyva. Bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì cho một người mới bắt đầu hôm nay?

Hyva là một công ty đa quốc gia năng động. Chủ động và sáng tạo là điều quan trọng để đóng góp cho công ty. Và duy trì sự thiếu thốn là chìa khóa cho sự phát triển chuyên nghiệp tại Hyva.

Vai trò của bạn tại Hyva cho phép bạn phát triển như thế nào? Bạn sử dụng những lợi ích trưởng thành chuyên nghiệp nào tại Hyva?

Tôi có vai trò với những trách nhiệm toàn cầu thông qua nhiều chức năng hoạt động khác nhau trong tổ chức. Với các trách nhiệm, sự tiếp xúc và phối hợp trên toàn thế giới và các đồng nghiệp từ các nền tảng khác nhau, tính linh hoạt, sáng tạo và khả năng thích ứng là chìa khóa để thành công. Đây là một tiến trình của việc học từ làm. Cũng có một số chương trình phát triển, chẳng hạn như chương trình lãnh đạo.

Điều gì khiến cho Hyva trở thành độc đáo trong phương pháp tiếp cận của nó đối với sở trường của khách hàng? Làm thế nào để Hyva đi lên và hơn thế nữa để phục vụ khách hàng của mình?

Hyva là một công ty định hướng khách hàng. Công ty linh hoạt và sáng tạo để đáp ứng tất cả các nhu cầu khác nhau từ khách hàng. Nó cung cấp cho khách hàng không chỉ các sản phẩm, mà còn cả giải pháp để giải quyết tình huống mà khách hàng đang phải đối mặt.

Là một phần của một nhóm toàn cầu, Hyva hỗ trợ sự kết nối và giao tiếp như thế nào?

Đội ngũ toàn cầu đóng vai trò cung cấp nền tảng và tạo ra các chương trình cho các nhóm khu vực để kết nối và giao tiếp với nhau. Các nhóm khu vực nhận được sự hỗ trợ từ những người khác và đội ngũ toàn cầu khi cần thiết. Nền tảng và các chương trình đảm bảo sự kết nối và giao tiếp giữa các khu vực là một mạng lưới toàn diện thay vì kết nối từ điểm này đến điểm kia.