Wybierz kraj Zamknij

Carl David Hansen

Kierownik ds. globalnego popytu

Co odpowiedziałbyś, gdyby ktoś zapytał Cię: „dlaczego powinienem zacząć pracę w Hyva”?

Hyva to średniej wielkości przedsiębiorstwo obecne na całym świecie, zatrudniające przedstawicieli wielu kultur oraz kierujące się wizją rozwoju. Ta ścieżka rozwoju wymaga od nas wszystkich zastosowania wiedzy i najlepszych praktyk, jakie zdobyliśmy na poprzednich stanowiskach i w trakcie studiów. Dzięki nim jesteśmy w stanie kwestionować istniejącą strukturę organizacyjną i wzorce oraz rozwijać umiejętności miękkie i twarde umożliwiające pracę w otoczeniu wielokulturowym, wielojęzycznym i interdyscyplinarnym. Praca w Hyva wiąże się z codziennym wykazywaniem się charakterem i przedsiębiorczością. Jeżeli żywo interesuje Cię praca w takim otoczeniu, zatrudnienie w firmie Hyva to Twoja droga do sukcesu i rozwoju.

Jaki element pracy w firmie Hyva daje Ci najwięcej satysfakcji? Co sprawiło, że rozpocząłeś pracę w Hyva?

Najwięcej satysfakcji daje mi możliwość rozwoju i współpracy z osobami o tak zróżnicowanym pochodzeniu, doświadczeniu i wykształceniu, władającymi różnymi językami, czy to w naszej siedzibie w Alphen aan den Rijn, czy podczas podróży do oddziałów na całym świecie. 

Wymień jedno aktualne przedsięwzięcie będące źródłem inspiracji dla Twojego zespołu/współpracowników.

Obecnie inspiracji dostarczają nam wizyty odbywane w kluczowych dla naszej firmy regionach na całym świecie. Podczas tych wizyt prowadzę szkolenia w zakresie procesów, otrzymuję informacje zwrotne na temat naszych celów ogólnych i szczegółowych na najbliższe miesiące i rok oraz osobiście poznaję wiele osób, co integruje nasz globalny zespół i pozwala budować zaangażowanie. 

Pracujesz w firmie Hyva drugi rok. Jaką radę dałbyś osobie, która zaczyna pracę dzisiaj?

Pracuję w firmie Hyva drugi rok. Osobie rozpoczynającej pracę poradziłbym, aby w czasie najbliższych miesięcy umawiała się na kawę, lunch, rozmawiała przez telefon oraz/lub odbywała spotkania poza pracą z jak największą liczbą osób. W ten sposób można uzyskać cenne informacje na temat współpracowników, ich obowiązków, funkcjonowania firmy Hyva jako całości, a także pracy oraz życia osobistego innych osób. Takie spotkania to również okazja do nawiązania ważnych relacji, które mogą wpłynąć na naszą karierę i rozwój w firmie.

Jakie możliwości rozwoju zapewnia Ci Twoje stanowisko? Jakie są korzyści z rozwoju zawodowego?

Wierzę w przywództwo i rozwój oparte na budowaniu zgody i wspólnej wizji. Wspólny cel jest gwarancją sukcesu. W firmie Hyva zadanie to nie zawsze jest łatwe ze względu na nasz zasięg geograficzny (strefy czasowe, komunikacja, brak osobistego kontaktu), zróżnicowanie kulturowe i językowe oraz ugruntowane style pracy w różnych lokalizacjach i działach. Jako osoba odpowiedzialna za kwestie globalne, codziennie współpracuję z osobami z różnych części świata reprezentujących różne działy firmy. Dzięki temu uczę się słuchać innych, akceptować nowe sposoby pracy oraz szukać rozwiązań wykraczających poza mój standardowy tok myślenia. W ten sposób rozwijam się zawodowo i osobiście.

Co wyróżnia dążenie do doskonałości w obsłudze klienta w firmie Hyva? Jakie wyjątkowe działania są w tym zakresie podejmowane?

Wolałbym nie odpowiadać na to pytanie. Nie mam bezpośredniego kontaktu z klientami, nie znam też polityki obsługi klientów. 

W jaki sposób jako firma globalna Hyva wspiera otwartość i komunikację?

Firma Hyva na wiele sposobów zachęca do otwartości i komunikacji. W siedzibie firmy wprowadzono lekcje języka holenderskiego dla współpracowników z zagranicy. Staramy się organizować jak najwięcej wideokonferencji z pracownikami z całego świata. Przy realizacji ważnych projektów i inicjatyw pracownicy podróżują, aby osobiście spotykać się z kluczowymi klientami i interesariuszami. Aktywny zespół marketingowy firmy Hyva często publikuje informacje o produktach, targach, nowych inicjatywach i pracownikach, dzięki czemu wszyscy posiadamy aktualne informacje na temat sytuacji w firmie.